You are here

Основной задачник

976-1000

Задачі на складання рівнянь: рівномірний рух, рух в одному напрямку, рух назустріч, рух за і проти течії...

Ukrainian

951-975

Задачі на складання рівнянь, відсотки, множини, спільну роботу та ін.

Ukrainian

926-950

Задачі на складання рівнянь, пропорції, відсотки, концентрації...

Ukrainian

901-925

Задачі на складання рівнянь, пропорції і проценти.

Ukrainian

881-900

Елементи теорії ймовірностей: класичне та геометричне означення ймовірності, формула повної ймовірності, схема Бернуллі.

Ukrainian

851-880

Комбінаторика: правила суми та добутку, розміщення, сполуки, перестановки, біном Ньютона

Ukrainian

811 - 850

Первісна функції, інтеграл. Застосування інтеграла до знаходження площ.

Ukrainian

781 - 810

Застосування похідної до дослідження функцій, екстремальні задачі.

Ukrainian

731 - 780

Похідна функції та її застосування. Обчислення похідних.

Ukrainian

686 - 730

Функції. Означення функції. Область визначення і множина значень функції. Властивості функцій.

Ukrainian

Pages


Subscribe to Основной задачник