You are here

901-925

901. Використовуючи тільки арифметичні дії, запишіть число 100 п'ятьма однаковими цифрами.

902. Кілограм борошна коштує 5 грн. 40 коп. Скільки кілограмів борошна можна купити на 81 гривню?

903. Один робіник виготовляє 25 деталей за годину, а другий – на 3 деталі більше. Скільки деталей виготовлять робітники разом за 8 годин?

904. На базу завезли 150 центнерів борошна 1-го та 2-го ґатунку. Борошна 2-го ґатунку привезли вдвічі менше, ніж першого ґатунку. Скільки центнерів борошна першого ґатунку привезли на базу?

905. За перший день тракторист зорав 1/5 поля, а на другий – 3/10. Незораними залишились 30 га поля. Скільки гектарів поля зорав тракторист за перший день?

906. Рабітник за перший день виконав 1/8 замовлення, за другий – 1/4. Для виконання усього замовлення залишилося виготовити 65 деталей. Скільки деталей робітник виготовив за перший день?

907. Сума двох чисел X та Y дорівнює 6,2, а їх різниця –  1,4. Знайти менше з чисел.

908. Різниця чисел А та В дорівнює 18. Число А більше за В в 4 рази. Знайти число В.

909. Сума чисел A та B дорівнює 27. Число A більше від числа В на 11. Знайти число В.

910. Різниця чисел А та В дорівнює 34,5, а їх сума становить 39,7. Знайти число А.

911. У скільки разів число В більше від числа А, якщо число В складає 3/4 від сумми чисел А та В ?

912. Чисельник деякого дробу на 3 менший за знаменник. Якщо до цього дробу додати дріб, отриманий перестановкою чисельника та знаменника початкового дробу, у сумі отримаємо 149/70. Знайти початковий дріб.

913. Різниця квадратів двох послідованих натуральних чисел дорівнює 57. Знайти більше число.

914. Твір писали 108 учнів. Їм роздали 480 листків паперу, причому кожна дівчинка отримала на 1 листок більше, ніж кожен хлопчик. А усем дівчатам роздали стільки ж листків, скільки й усем хлопчикам. Скільки дівчат та хлопців писали твір.

915. Квадрат суми цифр двоцифрового числа в три рази більший за саме число, а число в три раза більше за суму його цифр. Знайдіть це число.

916. Сума цифр двоцифрвого числа дорівнює 6. Добуток цього числа на число, записане тими ж цифрами в зворотному порядку, дорівнює 1008. Скільки існує таких чисел?

917. Знайти чотирицифрове число, що задовольняє наступним умовам: сума квадратів крайніх цифр дорівнює 13; сума квадратів середніх цифр – 85; якщо шукане число зменшити на 1089 то отримаємо число, записане тими ж цифрами, але в зворотному порядку.

918. Задумали додатне ціле число. До його запису приєднали справа цифру 7 та від отриманого нового числа відняли квадрат задуманого числа. Різницю зменшили на 75% і знову отримали задумане число. Яке число задумали.

919. Учень повинен був помножити 72 на двоцифрове число, в якому кількість десятків втричі більша за кількість одиниць. Ненароком він переставив цифри другого множника та отримав добуток на 2592 менший, ніж потрібно. Яким мав бути результат множення?

920. Добуток цифр двоцифрового числа в три рази менший за саме число. Якщо до числа додати 18, то отримаємо число, записане тими ж цифрами, але у в зворотному порядку. Знайдіть це число.

921. Сума цифр двоцифрового числа дорівнює 9. Якщо цифри цього числа поміняти місцями, то отримаємо число, відношення якого до даного числа дорівнює 0,375. Знайти це число.

922. Сума квадратів цифр двоцифрового числа становить 13. Якщо це число зменшити на 9, то отримаємо число, записанное тими ж цифрами, але у зворотному порядку. Знайти це число.

923. Масштаб карти становить 1:1600000. Відстань між Харковом та Ізюмом на карті 18 см. Яка відстань між цими містами на місцевості?

924. Відстань між Москвою та Санкт-Петербургом, яка складає 650 км, на карті зображена відрізком 5,2 см. Знайти числовий масштаб карти.

925. Довжина хвилинної стрілки годинника дорівнює 2 см, а довжина годинної стрілки – 1,5 см. У скільки разів швидкість кінця хвилинної стрілки більша за швидкість кінця годинної?

 

Відповіді Далі
Ukrainian
author: 
admin