You are here

811 - 850

811. Знайти функцію f(x), графік якої проходит через заданную точку M0(3; -2), якщо f'(x)=4x2 + 9x-2.

812. Знайти функцію F(x), графік якої проходить через задану точку A(2; 1), якщо .

813. Для заданої функції f(x)=x4 знайти первісну F(x), графік якої проходить через задану точку M0(-1; 2).

814. Для заданой функції f(x)=sin 2x знайти первісну F(x), графік якої проходить через задану точку M0(0; 1)

815. Для заданої функції знайти первісну F(x), графік якої проходить через задану точку .

816. Для функції f(x)=cos4x знайти первісну F(x), якщо .

817. Знайти функцію F(x), якщо F'(x) = 4x3 - 3x2 и F(1)=3.

818. Знайти функцію S(x), якщо її похідна и S(1) = -1.

Обчислити означені інтеграли:

Обчислити площі фігур, обмежених заданими лініями:

849. Який шлях пройде точка за відрізок часу від t1 = 1 до t2 = 4, рухаючись прямолінійно зі швидкістю v(t) = 2t2 + 3t ( t – в секундах, v – в м/с)? Визначити прискорення точки в момент часу t = 2.

850. Тіло рухається прямолінійно зі швидкістю ( t – в секундах, v  – в м/с). Визначити шлях, пройдений тілом за перших 7 секунд. Чому дорівнює прискорення тіла в момент часу t = 7?

 

Відповіді Далі
Ukrainian
author: 
admin