You are here

731 - 780

Знайти производние функций (731-760):

761. Для функції F(x) = 3 x2 - 4x +9 Знайти F'(1).

762. Для функції F(x) = sin2x Знайти .

763. Для функції Знайти  F'(0).

764. Для функції Знайти F'(-1,5).

765. Для функції F(x) = x ln(x2 + 2x - 7) Знайти F'(2).

766. Для функції ;Знайти .

767. Для функції F(x) = 5 ex - 8x Знайти F'(ln 3).

768. Для функції знайти .

769. Для функції знайти F''(1).

770. Для функції знайти .

771. Знайти кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції y(x) = 2 - 4x- 3 x2 в точці x = -2.

772. Знайти кутовий коефіцієнт дотичної до кривої в точці x = 2.

773. Знайти кутовий коефіцієнт дотичної до кривої y = 2 - 0,5x-x2в точці перетину цієї кривої з віссю ординат.

774. Знайти кут в градусах, який утворює дотична до кривої y = x2 - x в точці A(1; 0).

775. Знайти точки, в яких дотична до графіка функції утворює з віссю Ox кут 135o.

776. Пряма y = 2x + 1 паралельна дотичній до параболи y = 3 - x2. Знайти ординату точки дотику.

777. Записати рівняння дотичних до кривої y = x2 + 2x - 1 в точках її перетину з кривою y = -2x2.

778. Знайти координати точки перетину прямої y = -x і дотичної до графіка функції f(x) = x2 - 3x +5 в точці з абсцисою x = 2.

779. Тіло рухається прямолінійно за законом . Знайти прискорення в момент часу t = 3,5.

780. Функція задає закон прямолінійного руху тіла. Знайти прискорення в момент часу t = 3.

 

Відповіді Далі
Ukrainian
author: 
admin