You are here

686 - 730

686. Знайти F(0,5).

687. Знайти F(3).

688. Визначити y(-3), y(0), y(0,5), y(4), якщо

689. Знайти для f(x) = x2 - x + 1.

690. Дано . Знайти f(x).

Знайти області визначення функцій (691-698):

Знайти множини значень функцій (699-705):

Дослідити функції на парність-непарність (706-710):

711. Знайти найменший період функції y(x) = sin3x - sinx cosx + cos 4x

Знайти обернені функціи, якщо вони існують (712-717):

Побудувати графіки функцій (718-727):

Знайти графічно кількість коренів рівняння:

728. sin x = -x2 -  4x;   729. sin x = log0,2x;  730. 0,4x =  sin x (7,2 < x <10).

 

Відповіді Далі
Ukrainian
author: 
admin