You are here

651 - 685

651. Задана послідовність an = 2n + 5. Визначити a10 і a15.

652. Для послідовності bn = 3*2n визначити b3 + b5.

653. Для послідовності визначити .

654. Задана послідовність a1 = 3; an = an-1 + 5. Визначити a10; a15 і an.

655. Для послідовності b1 = 10; bn+1 = 3 bn визначити b3 + b5 і bn.

656. Записати загальну формулу n-го члена (xn) послідовності

657. Для послідовності Визначити b4 * b6.

658. Задана послідовність b1 = 100; bn+1 = 0,5bn. Визначити b3 + b7.

659. Сума першого і другого членів арифметичної прогресії дорівнює 15. Різниця десятого і восьмого членів цієї прогресії 10. Знайти первий член прогресії.

660. Арифметична прогрессия складається з 16-и членів. Їх сума дорівнює 840, а останній член – 105. Знайти різницю прогресії.

661. Знайти сумму семи членів арифметичної прогресії, шостий член якої дорівнює 6, а сума другого і п'ятого – 3.

662. Обчислити 7,5+9,8+12,1+...+53,5.

663. Сума трьох чисел, що утворюють арифметичну прогресію, дорівнює 111. Друе число більше за перше у 5 разів. Знайти перше число.

664. Сума N членів арифметичної прогресії дорівнює B. Знайти середний член прогресії при N = 31, B = 155,93 .

665. Розв'язати рівняння 1 + 7 + 13 +...+ x = 280.

666. Сума першого і дев'ятого членів арифметичної прогресії дорівнює 19,2. Знайти п'ятий член прогресії.

667. Знайти сумму усіх двоцифрових додатних чисел.

668. Перший і четвертий члени арифметичної прогресії дорівнюють відповідно 1,2 і 1,8. Знайти суму перших шести її членів.

669. В арифметичній прогресії 12 членів; їх сума дорівнює 354. Сума членів з парними номерами відноситься до суми членів з непарними номерами якк 32:27. Знайдіть різницю прогресії.

670. Сума трьох чисел, що утворюють арифметичну прогресію дорівнює 21. Якщо до них додати відповідно 1, 5 та 25, то отримаємо три числа, що утворюють геометричну прогресію. Знайти числа, які утворюють арифметичну прогресію.

671. Добуток третього і сьомого членів геометричної прогресії дорівнює 2,25. Знайти п'ятий член прогресії

672. Знайти добуток трьох додатних чисел, які утворюють геометричну прогресію, якщо відомо, що їх сума складає 21, а сума оббернених величин – .

673. Знайти сумму:

674. Знайти кількість членів геометричної прогресії: 3; 6; 12;...; 96.

675. Задано геометричну прогресію з першим членом 3, і знаменником 2. Скілько членів прогресії потрібно взяти, щоби їх сума дорівнювала 189?

676. Перший член геометричної прогресії дорівнює 150, четвертий – 1,2. Знайти п'ятий член прогресії.

677. Відношення п'ятого члена геометричної прогресії до другого члена дорівнює 27. Третій член прогресії дорівнює 18. Знайти шостий член прогресії.

678. Знайти суму перших 8 членів цілочисельної геометричної прогресії, якщо сума першого і четвертого її членів складає 18, а сума другого і третього членів – 12.

679. Знайти суму усіх членів нескінченно-спадної геометричної прогресії: 6; 1; ... .

680. Розв'язати рівняння

681. Сума трьох перших членів геометричної прогресії дорівнює 28, а сума трьох наступних членів – 3,5. Знайти восьмий член прогресії.

682. Різниця третього і першого членів геометричної прогресії дорівнює 9, а різниця п'ятого і третього – 36. Знайти перший член прогресії.

683. Знайти другий член нескінченно-спадної геометричної прогресії, у якої знаменник , а сума усіх членів S = 9.

684. Сума трьох перших членів геометричної прогресії дорівнює 91. Якщо до цих членів додати відповідно 25, 27 і 1, то отримаєм три числа, що утворюють арифметичну прогресію. Знайти сьомий член геометричної прогресії, якщо відомо, що це натуральне число.

685. Знайти чотири цілих числа, перші три з яких утворюють арифметичну прогресію, а останні три –геометричну, якщо відомо, що сума крайніх чисел дорівнює 37, а сума середніх – 36.

 

Відповіді Далі
Ukrainian
author: 
admin