You are here

401 - 450

Обчислити значення тригонометричних виразів (401 - 412):

413. Визначити cos α, якщо sin α = –0,8 (270o < α < 360o).

414. Визначити tg α, якщо sin α = и 90o < α < 180o.

415. Визначити sin 2α , якщо cos α = 0,6; 0 < α < .

416. Визначити sin 2α , якщо tg(360o – α) = –2; 0 < α < .

417. Визначити 12cos2(2x – 270o), якщо cos 4x = .

418. Визначити 49sin2(6x – 360o), якщо tg 3x = .

419. Визначити tg α, якщо .

420. Визначити sin(α + β), якщо sin α = 0,6, sin β = –0,8 і , .

Спростити вирази (421 - 440):

Визначити значення виразів, що містять обернені тригонометричні функції (441 - 450):

 

Відповіді Далі
Ukrainian
author: 
admin