You are here

301 - 360

Визначити значення виразів(301 - 317):

Розв'язати рівняння (318 - 330):

331. Знайти значення виразу logx0,2, де x – корінь рівняння log4(x + 3) - log4(x - 1) = 2 - log48.

332. Визначити раціональний корінь рівняння log22(x + 1) - log0,25(x + 1) - 5 = 0.

Розв'язати рівняння (333 - 338):

339. Обчислити log5(x + 4), де x – корінь рівняння log3log8log2(x - 5) = log32 - 1.

340. Знайти середнє арифметичне усіх корненів рівняння log2(x + 1) + log2(x + 2) = 3 - log24.

341. Скільки цілочисельнних розв'язків має нерівність log5x > log5(x + 2)?

342. Визначити довжину проміжка на числовій осі, на якому виконується нерівність log0,5(2x)log0,5(x2 + 1) .

Розв'язати нерівності (343 - 354):

355. Обчислити добуток усіх цілочисельних розв'язків нерівності log0,5( log5(x2 - 4)) 0.

356. Знайти кількість цілих чисел, що задовольняють нерівність log0,5x - log0,5(x + 2) < 0.

Розв'язати нерівності (357 - 360):

 

Відповіді Далі
Ukrainian
author: 
admin