You are here

251 - 300

Розв'язати алгебраїчні нерівності, що містять невідомі під знаком модуля (251 - 268):

269. Скільки цілих чисел задовольняють нерівність ?

270. Знайти добуток усіх цілочисельних розв'язків нерівності .

Розв'язати ірраціональні алгебраїчні нерівності (271 - 283):

284. Визначити суму цілочисельних розв'язків нерівності .

285. Скільки цілих чисел належать до множини розв'язків нерівності ?

286. Знайти суму усіх цілих чисел, що задовольняють нерівність .

287. Визначити найбільший цілий розв'язок нерівності .

288. Визначити найменший цілий розв'язок нерівності .

289. Знайти середину проміжка скінченної довжини, на якому виконується нерівність .

290. Визначити середину проміжка скінченної довжини, на якому виконується нерівність .

Розв'язати нерівності (290 - 300):

 

Відповіді і вказівки Далі
Ukrainian
author: 
admin