You are here

201 - 250

201. Визначити найменший цілий розв'язок нерівності 3x - 0,5 > 5.

202. Визначити найбільший цілий розв'язок нерівності .

203. Обчислити довжину проміжку числової осі, на якому виконується нерівність x2 + 3x - 5 < -5,25.

204. Знайти середину проміжку, на якому виконується нерівність x3 < 6x - 8.

205. Скільки цілих чисел задовольняють нерівність x2 + 10x + 24 < 0?

206. Знайти суму усіх цілих чисел, які є розв'язками нерівності (x - 1)(x + 2) < 0.

Розв'язати алгебраїчні нерівності (207 - 221):

222. Знайти середину проміжку скінченної довжини, на якому виконується нерівність (x - 1)(x + 3)(x - 4) < 0.

223. Знайти середину проміжку скінченної довжини, на якому виконується нерівність .

224. Знайти найменше ціле число, що задовольняє нерівність (x - 3)(x + 5)(4 - x) 0.

225.Знайти найбільший від'ємний цілий розв'язок нерівності .

226. Знайти найбільше від'ємне ціле число, яке задовольняє нерівність x(x + 1)7(x + 3)3 0.

227. Скільки цілих розв'язків має нерівність ?

228. Знайти довжину проміжка числової осі, на якому не виконується нерівність (2x - 1)3(3x + 4)(x - 6)2 > 0.

Розв'язати нерівності, використовуючи метод інтервалів (229 - 244):

245. Знайти кількість цілих розв'язків нерівності (x2 + 4x + 10)2 - 7(x2 + 4x + 11) + 7 < 0.

Розв'язати системи та сукупності нерівностей (246 - 250):

 

Відповіді і підказки Далі
Ukrainian
author: 
admin